Samengevat

Voor onze opdrachtgever Partners voor Jeugd zoeken wij:

 • Circa 200 -400 m² v.v.o. kantoorruimte en 5 parkeerplaatsen
 • In Hilversum / Het Gooi

Projectinformaties uiterlijk vrijdag 20 oktober 2017 sturen naar ewillems@cresa.com. Bij vragen bellen naar Edgar Willems: 088-20 50 030

Onze opdrachtgever

Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van de William Schrikker Groep en de Jeugd en Gezinsbeschermers (DJGB). De expertise van het samenwerkingsverband Partners voor Jeugd ligt op de terreinen jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg en gezinshuizen voor kwetsbare kinderen en ouders. De zorginstellingen richten zich op kinderen en ouders met en zonder beperking. Zij bieden diensten aan met betrekking tot specialistische zorg voor ouders en kinderen met een beperking en ondersteuning voor gezinnen waarin verslaving, psychiatrische problematiek en complexe scheidingssituaties spelen.

Criteria

Namens Partners voor Jeugd zoeken wij kantoorruimte die voldoet aan de hieronder genoemde criteria:

Metrage: Circa 200 – 400 m² v.v.o. kantoorruimte
Parkeren: Circa 5 parkeerplaatsen en een fietsenstalling
Zoekgebied: Hilversum / Het Gooi
Aanvaarding: Q1 2018 (1-4-2018 operationeel)
Huurtermijn: 3 jaar
BTW: Partners voor Jeugd kan niet opteren voor BTW-belaste huur/verhuur

Bijzonderheden:

 • Pand dient goed bereikbaar te zijn met OV
 • Pand dient over een lift te beschikken en toegankelijk te zijn voor minder valide personen
 • Pand dient voorzien te zijn van een ontvangstruimte met bemande receptie
 • Pand dient geschikt te zijn om een beveiligde zone te creëren op de werkvloer
 • Metrage dient op 1 vloer beschikbaar te zijn
 • Voorkeur voor een pand met een bestaand inbouwpakket (open space met vergader- en overlegruimten)
 • Bij voorkeur in een pand/omgeving waarin andere ketenpartners zijn gehuisvest
 • Goede parkeermogelijkheden in de directe omgeving heeft de voorkeur
 • Voorkeur voor een pand waar faciliteiten gedeeld kunnen worden (vergaderruimte, receptie)
 • Kantoorruimte voorzien van een goede klimaatinstallatie
 • Sociaal veilige omgeving

Heeft u locaties die voldoen aan de genoemde criteria?

Wij verzoeken u vriendelijk om de projectinformaties van aanbod dat voldoet aan het profiel uiterlijk vrijdag 20 oktober 2017te sturen naar ewillems@cresa.com.

Indien u vragen heeft over deze zoekvraag kunt u contact opnemen met Edgar Willems op: 088-20 50 030