Blijven of vertrekken? Het contract (tijdig!) opzeggen of verlengen? Betaalt u nog een marktconforme huur? Kan het goedkoper? Zijn er alternatieven? Een stay or go-analyse brengt de voor- en nadelen van verhuizen versus verlengen in kaart.

 

Voor een afgewogen besluitvorming heeft u een kordaat antwoord nodig op vragen als:

  • Wat zijn de kosten en baten van huurverlenging versus verhuizing?
  • Welke (verborgen) kosten brengt elke optie met zich mee?
  • Welke (toekomstige) eisen en wensen heeft uw organisatie op het gebied van vastgoed?
  • Zijn er alternatieven die een verhuizing rechtvaardigen?
  • Zijn, bij een verlenging, de condities van de huidige overeenkomst te verbeteren?
  • Is onderverhuurbespreekbaar?

 

Waar bestaat de analyse uit?

Een stay or go is voor elke organisatie anders. Bedrijfsprocessen krijgen een vertaalslag naar het programma van eisen, aanwezige marktgegevens en huisvestingsscenario’s. Heeft u deze informatie niet paraat, dan ondersteunt Cresa u bij het opstellen van de scenario’s. Deze worden getoetst op ruimtelijke aspecten, functionaliteit, eenmalige en exploitatiekosten, planning en haalbaarheid.

Fasering

1

Advies

Doelstelling organisatie

Programma van eisen

Wegingsfactoren

2

Implementatie

Gebouwinventarisatie

Toetsing aan programma van eisen (per object)

Financiële analyse

3

Realisatie

Advies voor besluitvorming

Stay: nieuwe onderhandelingen

Go: aan de slag met betere alternatieven.

Waarom kiezen voor Cresa?

Een stay or go zorgt voor afgewogen besluitvorming. Met Cresa heeft u een onafhankelijke en betrouwbare partner. De ervaren adviseurs van Cresa denken niet in gebouwen, maar in middelen die voor de organisatie moeten renderen. In veel gevallen ondersteunen wij ook in het vervolgtraject: het heronderhandelen over nieuwe huurvoorwaarden en/of de aanhuur van één of meerdere locaties.