Casus: Halt

Halt staat voor Het ALTernatief. Halt is een Nederlandse instantie die kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te voorkomen, bestrijden en bestraffen. De stichting wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Cresa begeleidde Halt de afgelopen jaren bij de aanhuur van tientallen locaties. 

Strategiewijziging

Sinds januari 2013 is Halt één organisatie met teams in het hele land. De organisatie bestaat uit teams die aansluiten op de gerechtelijke kaart en de tien politieregio’s. De strategiewijziging heeft grote gevolgen voor de huisvesting. Een aantal huurovereenkomsten moet worden afgekocht. Parallel hieraan worden landelijk tientallen nieuwe satellietlocaties en drie administratiekantoren gehuurd. Cresa begeleidde Halt bij de transacties.

Portfoliomanagement

Cresa Nederland is voor de Stichting Halt de vaste huisvestingspartner en een goed voorbeeld van portfoliomanagement: een holistische kijk op locaties, huurcontracten en een plan voor de toekomst. Meerdere locaties beheren biedt zowel kansen als uitdagingen. Eén aanspreekpunt is sowieso een voordeel. Gebruikmakend van onze strategische 360º-benadering werd voor Halt een op maat gemaakt aanbod van onroerend goed gerealiseerd. Een portfolio dat specifiek aansluit op de organisatiedoelstellingen.

Samengevat

  • Nieuwe organisatiestructuur
  • Portfoliomanagement
  • Afkoop contracten
  • Begeleiding huur tientallen locaties
  • Landelijk overzicht en consistentie

Voor meer informatie:

Cresa Nederland, Rolf Vermeer