Methode Cresa

Analyse oude en gewenste situatie Opstellen ruimtelijk en kwalitatief programma van eisen Marktinventarisatie Alternatievenanalyse Opvragen huuraanbiedingen Alternatievenanalyse Onderhandelingen Doorlopen bestemmingswijzigingsprocedure Contractvorming

Resultaten

Verhuizing naar een duurzaam (label A) herontwikkelde kerk (monument) met een ruim openbaar parkeerterrein (gratis) waar de identiteit van de organisatie tot zijn recht komt. Gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders met mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst.