Methode Cresa

Aanhuur gezamenlijk kantoor in Utrecht

  • Visievorming
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Marktinventarisatie
  • Opstellen shortlist en bezichtigingen
  • Opvragen huuraanbiedingen (RfP)
  • Alternatievenanalyse
  • Onderhandelingen en contractvorming
  • Oplevering van het gehuurde
  • Selectie projectinrichter

Resultaten

Nieuw duurzaam (label B) pand aangehuurd voor beide organisaties, waarbij substantiële kostenbesparingen zijn gerealiseerd op de huurlasten en flexibiliteit in de huurtermijn. In overleg met verhuurder zal het pand nog verder verduurzaamd worden.