Methode Cresa

Heronderhandeling huurcontract in Leiden
  • Analyse oude situatie
  • Opstellen en inventariseren programma van eisen
  • Vaststellen knelpunten en gewenste kwalitatieve verbeteringen
  • ‘Stille’ marktinventarisatie
  • Alternatievenanalyse
  • Huurvoorstel uitbrengen voor verlenging
  • Beoordelen huurvoorstel verhuurder
  • Onderhandelingen
  • Contractvorming

Resultaten

Een nieuw huurcontract tegen marktconforme voorwaarden waardoor de huurlasten zijn verminderd en verbeterde contractvoorwaarden. Verder zijn er diverse kwalitatieve verbeteringen gerealiseerd aan het gebouw.