Methode Cresa

  • Analyse bestaande situatie
  • Opstellen en inventariseren programma van eisen
  • Vaststellen knelpunten en gewenste kwalitatieve verbeteringen
  • ‘Stille’ marktinventarisatie
  • Analyse van mogelijkheden
  • Opvragen huurvoorstel voor verlenging
  • Beoordelen huurvoorstel verhuurder
  • Onderhandelingen
  • Contractvorming

Resultaten

Combinatiegebouw binnen gegeven criteria blijkt niet mogelijk. Het hoofdkantoor wordt verhuisd naar een nieuw pand binnen de Ring. Het huurcontract voor de opslagruimte wordt heronderhandeld en gecontinueerd. Totale besparing op huisvestingslasten ca. 45%. de huurlasten zijn verminderd. Verder zijn er diverse kwalitatieve verbeteringen gerealiseerd aan onder andere het klimaatsysteem.