Methode Cresa

Aanzienlijke huurbesparing hoofdkantoor Nieuwegein
  • Opstellen Programma van Eisen en vaststellen functies hoofdkantoor
  • Uitvoeren marktinventarisatie
  • Opstellen shortlist geschikte objecten inclusief huidige huisvesting
  • Bepalen voorkeurslocatie op basis van o.a. Programma van Eisen
  • In overleg met Ballast Nedam bepalen van onderhandelingsstrategie
  • Opstellen RFP
  • Voeren van onderhandelingen
  • Begeleiding contractvorming en oplevering

Resultaten

Een nieuw huurcontract met een verminderd metrage, tegen marktconforme voorwaarden waardoor de huurlasten fors zijn verminderd. Daarnaast zijn verbeterde contractvoorwaarden bereikt.