Heronderhandeling huurovereenkomst in Houten

Kwaliteit en duurzaamheid verbeteren
  • Analyse oude situatie
  • Opstellen en inventariseren programma van eisen
  • Vaststellen knelpunten en gewenste kwalitatieve verbeteringen
  • ‘Stille’ marktinventarisatie
  • Alternatievenanalyse
  • Opvragen huurvoorstel voor verlenging
  • Beoordelen huurvoorstel verhuurder
  • Onderhandelingen
  • Contractvorming

Resultaten

Een nieuw huurcontract tegen marktconforme voorwaarden waardoor de huurlasten zijn verminderd. Verder zijn er diverse kwalitatieve verbeteringen gerealiseerd aan onder andere het klimaatsysteem. Tot slot zijn op het dak van het pand 550 zonnepanelen geplaatst die samen op jaarbasis 120.000 kWh aan energie opleveren.