Een analyse van uw zakelijke vastgoedportefeuille zorgt voor inzicht. Het is majeure input voor een lange termijn vastgoedstrategie. Welke gebouwen worden gehuurd en welke zijn in eigendom? Wat is de staat van het vastgoed? Hoe verhoudt zich dit tot de (verwachte) kosten voor onderhoud en huur? Zijn de gebouwen efficiënter te gebruiken? Is er een logische fit met de organisatiedoelstellingen?

 

Cresa optimaliseert uw portefeuille

Een goede aanleiding voor een portefeuille-analyse is het aflopen van één of meerdere huurcontracten. De organisatie groeit of krimpt. U overweegt een nieuwe ordening van activiteiten, tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

 

Wat levert een portefeuille-analyse op?

Een doordachte analyse maakt de ‘echte’ huisvestingskosten inzichtelijk, vandaag en in de toekomst. De analyse leert dat u te veel of te weinig meters huurt, al dan niet tegen eenzijdig opgestelde voorwaarden. Dat de meterprijs niet meer actueel is en dat de eigenaar niet scheutig is met incentives. Wie kijkt er objectief mee naar een slimmere inrichting of een beter geschikte locatie? Is een betere geografische spreiding van uw vestigingen in Nederland en daarbuiten mogelijk?

 

Kansen op meer rendement

Is uw organisatie (deels) eigenaar van de portefeuille, dan kunt u gebouwen liquide maken. Kroonjuwelen kunt u maar één keer verkopen; Cresa wijst op de knelpunten en zorgt voor een deugdelijke benchmark. Verkoop ís een optie, maar er is meer. Denk ook aan sale & leaseback en onderverhuur.

Werkplekanalyse (online)

Een nieuwe Cresa-tool is de werkplekanalyse. Op meerdere niveaus – organisatie, afdelingen en medewerker – biedt de online tool inzicht in:

  • werkmethoden en activiteiten;
  • de dynamiek en complexiteit van processen;
  • de locaties waar wordt gewerkt, zowel binnen als buiten kantoor;
  • medewerker-tevredenheid op onderdelen;
  • globale bezettingsgraad vast en flexibel;
  • verbeterpunten voor een beter passende werkomgeving.

Door actieve participatie op medewerker-niveau zorgt een werkplekanalyse voor draagvlak en betrokkenheid bij veranderingsprocessen. De analyse is de basis voor weloverwogen vervolgstappen.

Waarom kiezen voor Cresa?

Een portefeuille-analyse is de basis van uw huisvestingsstrategie. Cresa begeleidt u bij het aanhuren en/of verkopen van locaties. Graag treden we in onderhandeling voor scherpere voorwaarden. We ontzorgen bij de implementatie van nieuwe werkplekconcepten. We ondersteunen bij het samenvoegen of onderverhuren van uw locaties.