Vishutten en/of grindbakken te huur

Al drie jaar op rij neemt de kantorenleegstand in Nederland af: van 13,1% in 2016 tot 11,7% in 2018. In deze blog zoomt Cresa in op de uitzonderlijke situatie ‘binnen de ring’ in Amsterdam. Het percentage leegstand van kwalitatieve kantoren is er nu ver beneden frictieleegstand. Voor een gezonde markt is een percentage tussen de 8 en 12% nodig.

De cijfers zijn kil. Het komt er op neer dat een goed kantoor vanaf 100/200 meter huren een bijna kansloze missie is. Het centrum en de Zuidas kennen zo weinig leegstand, dat zakelijke huurders uitwijken naar locaties die een paar jaar geleden nog onbespreekbaar waren, zoals Almere, Purmerend en Zuidoost. In de stad zelf kunnen kandidaat-huurders bij bezichtigingen achteraan in de rij aansluiten. Terwijl de kantorenvoorraad in Amsterdam 7 miljoen (!) vierkante meter bedraagt.

Hoe is dit gekkenhuis ontstaan?

  • De verstedelijking is een gegeven. In 2050 woont 70% van de Nederlanders in de stad. In de compacte Amsterdamse binnenstad zorgt de woongekte óók voor druk op de kantorenmarkt.
  • Nederland en onze hoofdstad hebben last van een hardnekkige hoogconjunctuur.
  • Amsterdam is gewild in het buitenland. Tech-bedrijven met internationaal talent vestigen zich bij voorkeur in een hippe buurt, maar zeker dichtbij het openbaar vervoer.
  • Een factor is ook de Amsterdamse politiek, die graag achter de feiten aanholt en nog niet anticyclisch kan acteren.
  • En: er is de afgelopen jaren 550.000 meter kantoren-metrage uit de markt gehaald – lees: getransformeerd tot bijvoorbeeld woningbouw of hotel.
Hulp bij huren kantoor Amsterdam
Hoofdprijs voor kantoorpand Amsterdam

Hoofdprijs

De realiteit is dat in Amsterdam alleen nog ‘vishutten annex grindbakken’ beschikbaar zijn, en ook nog voor de hoofdprijs. De gemeente ondertussen is niet gek en ziet wat er gebeurt. En zie daar, de lokale overheid geeft weer vergunningen af voor nieuwbouw. De plannen van nu komen over zo’n vijf jaar op de markt. Waarschijnlijk zitten we dan midden in de volgende crisis ….

Ondertussen hoort Cresa Amsterdam van collega’s in met name Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht dezelfde verhalen. In Groningen beginnen de eerste gebruikers ook al nerveus te worden. Zijn er oplossingen? Ja.

Heronderhandeling en huisvestingsoptimalisatie

In de eerste plaats: een heronderhandeling van de huurvoorwaarden. Het huurcontract is medebepalend voor de waarde van het vastgoed. En dus is uw handtekening onder een nieuw contract per definitie belangrijk voor de verhurende partij – ook in deze markt kunt u geld besparen.

Een structurele oplossing heet huisvestingsoptimalisatie. Huisvesting mag hoger op de bestuurlijke agenda komen. Borg de materie voor de langere termijn. Zo niet, dan loopt de zakelijke huurder in een overspannen markt serieuze risico’s. Wat komen we zoal tegen? Allerhande terechte en onterechte pogingen tot huurverhogingen, opzeggingen door verhuurders en een stikken of slikken-beleid door vastgoedeigenaren en hun makelaars.

Advies:

Snel acteren

Zakelijke huurders met een plan kunnen en moeten razendsnel acteren. We spraken eerder al over de vele kapers op de kust.

Langere termijnen

Borg de huisvesting voor langere termijnen; denk ook in alternatieven c.q. scenario’s. Zorg voor onafhankelijke expertise aan de onderhandelingstafel.

Goede huurovereenkomst


Leg de overeenkomst méér dan goed vast; denk aan eerste recht van huur, huurovereenkomst enkel door huurder opzegbaar, langere termijnen en aftopping van de indexatie.


Mariëtte van der Hoeven

+31 (0)88 20 50 070mvdhoeven@cresa.com

Contact opnemen met Cresa

Selecteer een kantoor