Het heronderhandelen van de huurvoorwaarden is iets dat door ondernemers vaak onderschat wordt en soms zelfs helemaal vergeten wordt. Vaak zijn huurcontracten voor zakelijk vastgoed afgesloten voor een lange periode waardoor u zich niet meer bewust bent van wat er in de contracten staat. Uit onze ervaring blijkt dat deze contracten vaak onvoldoende bepalingen bevatten voor welke zijn toegesneden op uw specifieke bedrijfsvoering. Tijd om hier verandering in te brengen!

Met een heronderhandeling van de huurvoorwaarden kunt u nog altijd veel geld besparen: Het huurcontract is belangrijk voor de waarde van het vastgoed en dus is uw handtekening onder een nieuw contract erg belangrijk voor de verhurende partij. Besparingen van 20% tot 40% op de huurkosten zijn ook in de huidige marktomstandigheden mogelijk.

U als ondernemer krijgt natuurlijk maar eens in de zoveel jaar te maken met een heronderhandeling terwijl het voor de verhurende partij dagelijkse kost is. Schakel daarom een 100% onafhankelijke bedrijfsmakelaar in die uitsluitend de belangen van u als huurder behartigt. De zeer ervaren adviseurs van Cresa Nederland kennen de klappen van de zweep en begeleiden u gedurende het gehele traject.

Wanneer heronderhandelen?

Er kunnen diverse reden zijn waarom u in gesprek zou moeten gaan met uw verhuurder. Vanzelfsprekend wanneer uw huurovereenkomst binnen afzienbare tijd afloopt.

Een opzegtermijn bedraagt normaal gesproken vaak 12 maanden. Wij adviseren minimaal een half jaar hiervoor in gesprek te treden met de verhuurder. Indien het een grotere vestiging betreft en nieuwbouw wordt overwogen is het verstandig 24 tot 30 maanden voor einddatum contract de afweging te gaan maken of de huidige huisvesting nog past bij uw bedrijfsstrategie.

Er kan echter ook sprake zijn van een veranderende bedrijfssituatie of marktomstandigheden. Een heronderhandeling hoeft dus niet perse plaats te vinden wanneer het einde van het huurcontract nadert.

Ook ruim voordat uw contract verloopt zijn er mogelijkheden om verbeteringen te realiseren.

Waarover kunt u heronderhandelen?

Een (her)onderhandeling over de huurvoorwaarden gaat verder dan alleen de huurprijs. Vaak is een besparing op de huurkosten niet het enige dat u als huurder kunt bewerkstelligen. Zo kunt u ook onderhandelen over:

  • De huurtermijn van het contract
  • Investeringen in- & aanpassingen van het gehuurde vastgoed
  • Het aftoppen van indexeringen
  • Het niet in oude staat op hoeven leveren van de gehuurde ruimte (uitonderhandelen van de opleveringsverplichting)
  • Recht om een naamsaanduiding te voeren op het pand
  • Het meer in balans brengen van de huurovereenkomst

Wat wij vaak zien is dat nog altijd meer dan 95% van alle contracten opgemaakt zijn op basis van modellen die zijn opgesteld door een organisatie die de belangen van de verhuurder vertegenwoordigt. Iets dat voor u als huurder vaak nadelig uitpakt.

Besparing door heronderhandeling van de huurvoorwaarden

Besparingen van 20% tot 40% op de huurkosten zijn ook in de huidige marktomstandigheden mogelijk. (besparing gerelateerd aan hetgeen dat verschuldigd zou zijn wanneer de huurovereenkomst gewoon de verlengingsperiode in zou zijn gegaan.)

Natuurlijk worden er ook onderhandelingsresultaten behaald welke niet te kwantificeren zijn, maar die toch ontzettend goed zijn om contractueel te hebben vastgelegd op het moment dat er een discussie met de verhuurder ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn: het recht van onderverhuur, het recht van in de plaats stelling en het ontbreken van de verplichting om het gehuurde tot einddatum daadwerkelijk in gebruik te houden.

Waarom kiezen voor Cresa?

Cresa is 100% onafhankelijk. Dit geldt niet voor de traditionele makelaars die zowel verhuurders als huurders bedienen. De macht van beleggers c.q. aanbieders is enorm. En de meeste adviseurs c.q. bedrijfsmakelaars worden primair door de aanbieders betaald.

Dit zorgt voor tegenstrijdige belangen aan de onderhandelingstafel. In veel van deze gevallen is het belang van de verhuurder voor een adviseur veel zwaarder waardoor u als huurder niet het resultaat krijgt dat u eigenlijk verdient!

Daarnaast zijn wij een landelijke makelaar met lokale presentie, wij hebben namelijk door heel Nederland kantoren. Door onze lokale aanwezigheid kennen wij de lokale markt als geen ander en weten wij wat er wel en niet mogelijk is de heronderhandeling van de huurvoorwaarden.

Hulp bij de heronderhandeling