5 februari 2020

Flexibele kantoorconcepten: tijdelijk fenomeen of bestendig alternatief?

Flexoffices, shared offices, serviced offices, managed offices, co-working offices, branded concepts, flexibele kantoren. Cresa houdt het nog even op flexibele kantoorconcepten. Ze voldoen zeker in een behoefte, want er zijn voordelen. Maar kleven er ook nadelen aan?
12 december 2016

Huurcontracten (her)onderhandelen: de 10 meest gemaakte fouten

Wat zijn de tien meest gemaakte fouten bij heronderhandeling? Een overzicht.